قیمت چای ساز روهمی

چای سازهای مختلفی وجود دارند که نحوه کار آنها به صورت دوطبقه است. برخی از مشتریان به دلیل نداشتن فضای کافی یا نحوه پخت چای ترجیح می‌دهند از چای ساز روهمی استفاده کنند. یکی از مزیت‌های چایساز رویهمی امکان برخورد مستقیم بخار آب داغ به کف قوری است. همچنین حرارت به صورت مستقیم به قوری وارد نمی‌شود.